Primære forskningsområder

 • Økonomisk kriminalitet generelt.
 • Den retlige regulering af de liberale erhverv, især revisor- og advokatbranchen.
 • Cybercrime
 • Strafferet og erstatningsret, især i relation til:
  • Bestyrelsesmedlemmer og direktører
  • Revisorer
  • Advokater
  • Rådgivere

Primære undervisningsområder

 • Strafferet
 • Aftaleret
 • Erstatningsret
 • Erhvervsstrafferet
 • Revisoransvar
 • Revisorlovgivning
 • Besvigelser
 • Selskabsret

Seneste bogudgivelser

Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser

Redaktør. Forfattere: Kennet Fischer Föh, Lotte Dupont-Mersing, Mille Camilla Alberg Skammelsen, Anne Mette Bryde Nibe og Bjarke Tinten. 1. udgave, Hans Reitzels Forlag 2016
Link til bogomtale og mulighed for køb

Erhvervsjura for marketing og service

Redaktør. Forfattere: Kennet Fischer Föh, Anne Mette Bryde Nibe og Bjarke Tinten. 2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2016
Link til bogomtale og mulighed for køb

"The Civil Law Consequences of Corruption According to the Laws of the Least Corrupt Country in the World – Denmark"

i bogen The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (Bonell & Meyer eds.), s. 119-140, Sammen med Peter Damsholt Langsted. Springer International Publishing 2015
Link til bogomtale og mulighed for køb

Waaben, strafferettens almindelige del, ansvarslæren

6. udgave, Karnov Group 2015.
Link til bogomtale og mulighed for køb

Nyeste artikler i JP Erhvervsjura

Når offentligt ansatte vil ytre sig

22. august 2016
link til artiklen

På vej mod det kontantløse samfund

8. august 2016
link til artiklen

"Maggie" var ikke den store pokerhaj

25. juli 2016
link til artiklen