Primære forskningsområder

 • Økonomisk kriminalitet generelt.
 • Den retlige regulering af de liberale erhverv, især revisor- og advokatbranchen.
 • Cybercrime
 • Strafferet og erstatningsret, især i relation til:
  • Bestyrelsesmedlemmer og direktører
  • Revisorer
  • Advokater
  • Rådgivere

Primære undervisningsområder

 • Strafferet
 • Aftaleret
 • Erstatningsret
 • Erhvervsstrafferet
 • Revisoransvar
 • Revisorlovgivning
 • Besvigelser
 • Selskabsret

Seneste bogudgivelser

Erhvervsjura for marketing og service

Redaktør. Forfattere: Kennet Fischer Föh, Anne Mette Bryde Nibe og Bjarke Tinten. 2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2016
Link til bogomtale og mulighed for køb

"The Civil Law Consequences of Corruption According to the Laws of the Least Corrupt Country in the World – Denmark"

i bogen The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (Bonell & Meyer eds.), s. 119-140, Sammen med Peter Damsholt Langsted. Springer International Publishing 2015
Link til bogomtale og mulighed for køb

Waaben, strafferettens almindelige del, ansvarslæren

6. udgave, Karnov Group 2015.
Link til bogomtale og mulighed for køb

Erhvervsjura - Videregående uddannelser

Redaktør. Forfattere: Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe, Anne Mette Bryde Nibe og Bjarke Tinten. 5. udgave, Hans Reitzels Forlag 2015
Link til bogomtale og mulighed for køb

Nyeste artikler i JP Erhvervsjura

"Maggie" var ikke den store pokerhaj

25. juli 2016
link til artiklen

Undlad at give de studerende bedre klagemuligheder

11. juli 2016
link til artiklen

Uden håndhævelse er bødenivauet måske mindre interessant

30. juni 2016
link til artiklen