Primære forskningsområder

 • Økonomisk kriminalitet generelt.
 • Den retlige regulering af de liberale erhverv, især revisor- og advokatbranchen.
 • Cybercrime
 • Strafferet og erstatningsret, især i relation til:
  • Bestyrelsesmedlemmer og direktører
  • Revisorer
  • Advokater
  • Rådgivere

Primære undervisningsområder

 • Strafferet
 • Aftaleret
 • Erstatningsret
 • Erhvervsstrafferet
 • Revisoransvar
 • Revisorlovgivning
 • Besvigelser
 • Selskabsret

Seneste bogudgivelser

"The Civil Law Consequences of Corruption According to the Laws of the Least Corrupt Country in the World – Denmark"

i bogen The Impact of Corruption on International Commercial Contracts (Bonell & Meyer eds.), s. 119-140, Sammen med Peter Damsholt Langsted. Springer International Publishing 2015
Link til bogomtale og mulighed for køb

Waaben, strafferettens almindelige del, ansvarslæren

6. udgave, Karnov Group 2015.
Link til bogomtale og mulighed for køb

Erhvervsjura for marketing og service

Redaktør. Forfattere: Kennet Fischer Föh, Tom Bramminge Christensen, Anne Mette Bryde Nibe og Bjarke Tinten. 1. udgave, Hans Reitzels Forlag 2015
Link til bogomtale og mulighed for køb

Erhvervsjura - Videregående uddannelser

Redaktør. Forfattere: Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe, Anne Mette Bryde Nibe og Bjarke Tinten. 5. udgave, Hans Reitzels Forlag 2015
Link til bogomtale og mulighed for køb

Nyeste artikler i JP Erhvervsjura

Ny revisorlov er tilpas stram

16. maj 2016
link til artiklen

Pressens fejl gør skade

2. maj 2016
link til artiklen

Skatterådgiverens farefulde sejlads

18. april 2016
link til artiklen